En koronahilsen fra KORET

Helt siden Norge stengte den 12. mars har vi holdt liv i KORET gjennom Facebook og Zoom. Vår eminente dirigent Jon Harthug har hatt live-sending hjemmefra, samtidig som korets medlemmer har stått i hvert sitt hjem og fulgt øvelsen direkte. Vi har hele tiden savnet å synge sammen, og som et lite eksperiment lagde vi denne videoen av et av vårens verk. Slik gjorde vi det:

  1. Dirigent Jon Harthug spilte inn en video som startet med et klapp, deretter sang han gjennom alle tre versene av «Pastyme with good Company».
  2. Alle korets medlemmer spilte av fila hjemme, klappet på samme sted som Jon, og sang gjennom sin stemme, sopran, alt, tenor eller bass. Alle filmet seg selv med mobiltelefon og sendte det videre til redigering.
  3. Gunhild Hjermundrud, et av korets medlemmer som daglig jobber som fotograf og klipper i NRK, la alle videofilene inn i klippeprogrammet Adobe Premiere, og synkroniserte alle filene med klappet i starten. Hun klipte sammen en sammenhengende korsang, og la bildene i små ruter.
  4. Lydmann Rune Baggerud, også et av KORETs medlemmer, lagde så en lydmiks som Gunhild til slutt la til på videoen.

Vi syns selv det var gøy å ha noe konkret å holde på med da isolasjonen var på det strengeste. Nå er vi heldigvis tilbake til ganske normale øvelser. Ingenting er som å synge sammen!