KORETS manifest

”AMBISJON OVER EVNE”

I en tid hvor Egoet står i sentrum og enkeltindividet kaver rundt i uoverskuelige idealer, søker KORET å gå motstrøms. Ved å danne et frirom hvor Egoet kan tre til side for et større og uavgrenset hele, trosser vi individuelle begrensninger og sikter langt over evne.

#  KORET søker å strekke seg mot det vakre, det storslagne og det samlende, først og fremst for å gi deltakeren en renselse i selve sangopplevelsen. Overskuddet fra disse bestrebelser og oppdagelser vil kunne deles videre ved eventuelle opptredener.

#  KORET søker å være et ikke-dømmende rom hvor vi, på den evige vegen mot det storslagne, har full rett til å bomme.

#  KORET søker å være fritt for selvhøytidelighet, selv om verkene vi synger skal synges i dypt alvor. Vi hyller verkene, ikke oss selv.

#  KORETS medlemmer må si seg villige til å gi slipp på Ego, til å bli en del av et hele, for sammen å strekke seg etter noe som er større enn en selv. Dette reflekteres i en disiplin* hvor hver enkelt tar ansvar for å holde seg a jour med øveplanen, komme tidsnok, legge mobiltelefonen til side på øvelsen, betale kontingent i tide og forholde seg hensynsfull og tålmodig når andre stemmegrupper enn ens egen er i fokus. Med andre ord å sette KORETS hele i sentrum fremfor seg selv ved å underlegge seg dirigentens ledelse som en ydmyk disippel.

# KORET har et selvoppnevnt styre, som når som helst kan kuppes eller veltes.

* discipline |ˈdis plin|
ORIGIN Middle English (in the sense [mortification by scourging oneself] ): via Old French from Latin disciplina ‘instruction, knowledge,’ from discipulus (see disciple ). 


Oslo, 01.01.09 © Itonje Søimer Guttormsen, Moderert av styret den 17.08.10. Moderert av årsmøtet 27.02.2018, moderert av Jorunn Ingelin Solberg 180122

Én kommentar til “KORETS manifest”

  1. Tilbaketråkk: KORET søker MENN | KORET

Legg igjen en kommentar

Ambisjon over evne