Dette er KORET

KORET er et Oslo-basert blandakor som møtes ukentlig for å synge vakre halsbrekkende verk under mottoet Ambisjon over evne. KORET søker først og fremst en renselse i et prestasjonsfritt møte med det vakreste av musikk, mens resultatet av disse bestrebelsene kan oppleves i uortodokse sammenhenger i byen vår.

Jon Harthug dirigerer på en minikonsert for den heldige vinner av SuperTombola.

Hvem er vi? KORET er et non-profit, idealistisk drevet prosjekt som søker å være bærekraftige. I kraft av at koret består av kunstnere, dansere, journalister, fotografer, produsenter, arkitekter, designere, barnehageonkler, kulturtanter, økologister, gründere, lærere, leger og sykepleiere, går vi ikke av veien for å skape en helhetlig ramme som bygger på korets mange ressurser.

apokalyptisk aften
«Apokalyptisk Aften». KORET framfører Carmina Burana med Pow Pow og operasolist Andreas K. Elvenes.

Prosjektene våre. KORET er et prosjektorientert kor hvor samarbeid med profesjonelle musikere og kunstnere internt i rekkene skaper unike prosjekter. Skillet mellom profesjonell og amatør på utøversiden viskes ut, og musikkformidlingens kunsteriske ambisjoner settes i sentrum. Prosjektene er oftest stedsspesifikke og søker å utforske og ta i bruk byen på nye måter.

koret med Jenny Moe
KORET med Jenny Moe på Parkteateret.

Andre oppdrag. KORET har også sunget med kjente band på Rockefeller, Parkteateret og Revolver og har bidratt på låtinnspillinger og kunstutstillinger. Les mer om våre konserter i HISTORIKK-fanen.

Grunnleggelsen. KORET ble startet i 2008 på initiativ fra filmskaper Itonje Søimer Guttormsen, via Underskog.no (Oslobasert nettside), hvor dirigent Ingebjør Westgaard bet på. 17 venner møtte opp til Händels Messias singalong på Moloch!, et kunstnerdrevet atelierfellesskap, og siden den gang har koret, ledelsen og prosjektene vokst betraktelig. Guttormsens visjoner og Westgaards kompetanse har fra start vært seilet på skuta, på den evige veien mot det storslagne.

Nye veier. Sommeren 2016 trakk Itonje og Ingebjør seg fra sine verv som leder og dirigent. Jorunn Ingelin Solberg tok over ledervervet og ble valgt inn som styreleder i 2017. Jon Harthug tok over som dirigent i løpet av 2017. Ingebjør er fortsatt en del av koret og styret, og manifestet, som Itonje skrev i 2008, står fortsatt som en ledestjerne for KORET. Itonje følger koret fra sidelinjen som KORETs Gudmor og sporadisk som sanger.

KORETS medlemmer sverger til KORETs manifest:  http://ambisjonoverevne.no/korets-manifest/

Jon Harthug er KORETs dirigent.

Jon Harthug har vært korets dirigent siden 2017.

Jon er utdannet operasanger fra Norges musikkhøgskole i Oslo og Zürcher Hochschule der Künste i Sveits. Harthug er drillet både i klassisk musikk og moderne kunstmusikk.

Jorunn Ingelin Solberg er korets styreleder. Hun har vært medlem i KORET siden starten, og jobber til daglig som produsent/prosjektleder i NRK. I styret sitter også Gry Bråtømyr, Elise Dingstad, Ingebjør Westgaard, Tonje Kjellevold, Magne Furuholmen Myhren, Christopher Emil Jørgensen, Jon Esteban Furøy og Itonje Søimer Guttormsen.

Itonje halvorsrød
Korets grunnlegger Itonje Søimer Guttormsen

Itonje Søimer Guttormsen (f.1979) er korets grunnlegger. Hun er utdannet filmregissør ved Den Norske Filmskolen, og arbeider selvstendig med egne film- og scenekunstprosjekter. Itonje ledet KORET fram til 2016, og er fortsatt medlem i koret, og er KORETs Gudmor.

Ingebjør dirigerer
Dirigent Ingebjør Westgaard

Ingebjør Westgaard var  korets dirigent fra start, og er nå i korets rekker. Hun har høyere utdanning i musikk fra UiO, NTNU og Bath Spa University UK.

KORET øver for tiden på Rampen i Schweigaardsgate 34c på tirsdager fra 19.00-21.30.

Legg igjen en kommentar

Ambisjon over evne