Opptak av nye medlemmer

guttaVi tar inn noen få nye medlemmer ved starten av hvert semester. Vi har en god bass- og tenor-rekke, men har alltid plass til flere menn!

Kvinnestemmene er fulltallige, men søkere som har venner i KORET og/eller viser særdeles standhaftighet i sin søknad kan likevel få plass.

Ta kontakt med oss på koret.styret@gmail.com