Referat generalforsamling 1.2.2011

Valg av Gry som møteleder. Punktlista godkjent.

Itonje leser Manifestet. Det bejubles behørig.

1. Året som gikk

1.1 Aktivitet i fjor.

Mye skjedde . Begynte med nytt lokale i idékokeriet, det var litt bra og litt ikke. Så fikk vi GP-oppdraget. Senere følte vi at noe måtte gjøres for å kompensere, og initiativet ble tatt til Fattigkoret. Sommerkonsert i Grønland Menighetshus, og vi fant oss selv. Ja – øvehøst etc. Årsmelding vedtatt.

1.2 Over til økonomi.

Kjetil får ordet. Vi går igjennom regnskapet for 2010. Kjetil snakker om viktigheten av å betale korkontingent i tide, og nevner Grasrotandelen. Mail sendes ut i etterkant.

Når det gjelder Ingebjørs lønn bør den økes litt, slik vi har snakket om.

Fattigkoret står nå på egne ben. Navlestrengen er kutta.

Godkjenner regnskapet for 2010.

Så budsjettet. Det er et levende dokument og kommer til å justeres ila året. Det er vanlig. Budsjettet er basert litt på erfaring og litt på gjetning. Det ymtes om at dersom noen vet om noen enkle måter å tjene en slant på, slik som bøsseklistremerkeavrivningsjobben i 2009, så må man si ifra.

Det er budsjettetert med et underskudd på minus 10.000, fordi vi har 46.000 i banken. Det kan fort endres ved en spillejobb eller noen nye medlemmer.

Vedtas budsjettet?

Spørsmål fra salen om det er god skikk å budsjettere med et underskudd. Hvis Koret skulle havne i en gjeldssituasjon er det fare på fære. Kjetil svarer at vi har godt med penger og har råd til dette. Om seks måneder justeres budsjettet, og tenkelig står det ikke noe underskudd der da. Vedtas med et unntak – Ivan er på tviler’n.

1.3 Ingebjør vi holde en festtale.

Koret har vært så flinke med disiplin. Hun setter pris på en åpenhet i øvelsene. At vi kan ha en dialog.

Vi startet året med Jesu meine Freude, et vanskelig materiale. Usikkerhet rundt hvor mange satser vi ville kunne klare. Våren, Revolusjonens Røst, Ave Verum Corpus, Fairytale, Dzhingis Khan. Jeje. Rommet på Idékokeriet innga til en lærerrolle for Ingebjør. Vi fikk løfta det opp med dynamikk og greier. (Referenten falt litt av.) Bach krevde notekunnskap. Det er vanskelig stoff, og vi brukte mye tid på å lære noter  – dette bærer frukter nå, hvis vi ser på hvor raskt vi lærte Mozarts Requiem forrige semester. Det kaster av seg.

Det å jobbe med en strykekvartett var kjempemorsomt! Ingebjør er glad for å få utfordringer hvor hun må strekke seg litt.

Klang vs noter – parallell- eller serieøving? Fordeler, ulemper.

Alt i alt, et svært og voksende år.

1.4 Medlemsbevegelsen –

medlemsskap i Korforbundet – kom med innspill om noen har noe å mene. Fordeler med Korforbundet nevnes på oppfordring. Referent var opptatt med å forberede seg til det punktet der han skulle snakke.

Vanskelig å anslå antallet medlemmer. Vi regner med ca 50. Noen er litt fra og til, noen har permisjon og noen har falt fra.

 

2. Vegen videre – våren 2011

2.1 Apokalypsen tårner over oss.

Dette bør reflekteres i repertoaret. Itonje prater. Lenge. Det upolerte, ambisjon over evne. Schmerz und klang. Spådommen for 2011 høster applaus.

2.2 Istedenfor store opus,

så velger vi litt miks-og-mætsj frem mot påske. Det er allikevel  en tematisk sammenheng. Ikke helt ferdig følt helt frem til sommeren.

Ingebjør har lyst til å få inn en gjest som kan øve sangteknikk med oss. En herremann som kan snakke om stemmen. I lufta.

Vi skal jobbe med felles forståelse av gester osv.

mp3-filer: Ingebjør har ikke tid, men Gunhild Hjermunrud melder seg og sier hun kan prøve. Hvis hun har tid.

2.3 Idémyldring

en ti-femten hender går i været.

2.4 Mari og Elise sier seg villige til å fortsette som festkomité.

Ingen andre melder seg.

3. Valg av styre

Vi forteller hva vi gjør. Det klappes lystig for at vi skal fortsette et år til.

4. På tampen

Forslag fra Ivan om å øve inn et miljøsanghefte: en samling uhøytidelige sanger som kan synges i lystig lag – lavterskel som kan synges spontant.

Forslag fra Rune: nakenkalender!

melde koret som statister.

korets bakebok

Legg igjen en kommentar

Ambisjon over evne