Referat styremøte 12.1.2011

Høytlesning av manifestet

Kjetil foreslår at vi tar med «betale kontingenten i tide» i manifestet. Vi går glipp av støtte fra Korforbundet når det ikke betales kontingent. Informasjonen om kontonr og alt mulig står på arket medlemmene får og det bør ikke være noen grunn til å ikke betale i tide. Det handler litt om å ta ansvar selv.

altså

 • inkludér en setning i manifestet om å betale i tide
 • gjør meget tydelig på det materialet som deles ut på begynnelsen: kontonr, frister, det at vi ikke får støtte med mindre kontigenten er betalt i tide.

Sak 1: Evaluering forrige sesong, HØSTEN 2010

1.1: Reportoar

Ingebjør: høstens reportoar var utviklende for koret. Fin progresjon. Innøvingstiden er kortere nå. Mozart helt topp sånn sett. Noe tilbakemelding fra medlemmene på at det er tungt å synge de store verkene uten å få litt sporadisk mestringsfølelse ved å synge noe kjent. Skulle ønske større øveinnsats hjemme mellom øvinger for å få mer tid til dynamikken.

Noen medlemmer har etterlyst at vi gjør noe med So nun der Geist som vi har lagt såpass med innsats i.

Det er en viss spenning mellom de helt ny og de som har vært med lenge i forhold til det med mestringsfølelse.

Når det gjelder re-synging av gamle verker som mange kan, mener Kjetil at vi bare synger ting en gang og ikke bruker masse tid på å øve inn de. De nye får ta ansvar for det selv.

1.2: Konsertvirksomhet

Fint med én konsert synes Gry – å ha en fordypende høst med faste øvinger osv osv. Fint med mye folk på konserten.

Kjetil: fått tilbakemelding på at det ikke-musikalske tok vel mye oppmerksomhet under konserten. Det handler vel om hvordan vi markedsfører eventen og bygger forventninger. Tombolaen var for lang – vi må ha færre premier (og mer gjennomtenkte). Vi må ha nok plass til alle folk. Bemanning av dør og kiosk av non-korister. Mere folk i døra. Bedre pengesystemer. Ingen visste hvor mange som var inne. Kjetil vil ha mer kontroll på pengene – hvor mye i kiosk, hvor mye i billettluka osv? Gry må med tømmerteller. Færre lodd og gevinster vil ta kortere tid. Alt rundt kioskvirksomhet må planlegges bedre også.

Ift konsertdagen som helhet – oppgaver kan fordeles bedre på forhånd. Logistikken kan planlegges bedre.

altså

 • Konsertdagen bør planlegges bedre. Dette bør gjøres i god tid. Fordele ansvarsområder. Tenke igjennom dramaturgi, bemanning, plasskrav, markedsføring (forventinger) osv.

 

1.3 Styrets funksjon

Slitsomt med sånne ‘mail-møter’ synes Kristine. Foreslår heller hyppigere og kortere møter. Før koret på tirsdag er en fin tid for mange. Jonas foreslår å ha mindre konstellasjoner som ordner ting heller enn at hele styret nødvendigvis er med på alt hver gang. Itonje foreslår bedre sakslister. Kjetil foreslår at vi forbereder saker bedre, at noen tar ansvar for en sak og legger frem for resten av styret. Foreslår å skille mellom styremøter og arbeidsmøter – vi stoler på hverandre og trenger ikke at alle er med på alt. Forslag om fast arbeidsmøte månedlig. Itonje setter opp en plan.

Det gjorde ikke så mye at Jonas var borte en liten periode i høst og det går sikkert fint til våren også.

altså

 • Fast styremøte en gang i måneden – forum for løst og fast.
 • Mindre arbeidsgrupper kan opprettes innad i styret og de kan handle på egen hånd.
 • Enkelt-styremedlemmer bør forberede saker som kan legges frem for resten av styret. Formålet er å spare tid – dumt å begynne på skrætsj hver gang.

1.4: Koret som fungerende organ (frivillighet, etc)

Noen tar stor ‘byrde’ ift. å gjøre noe for koret – Mari og Elise nevnes. Kanskje sitter det andre og har lyst til å arrangere fester osv. Vi er stort sett enige om at det er en god kultur i koret for å bidra, terskelen er lav, stemningen er god og fri og åpent. Bør tas opp på årsmøtet: om andre har lyst til å være festkomite.

altså

 • Sak for årsmøtet: festkomité

1.6: Annet

Intet. JO! Gry opplevde ved et par anledninger i høst: ift til det der med noteforståelse, hun merker at det forventes et visst nivå på musikalsk terminologi. Inntrykk av at noe av Ingebjørs språk faller for døve ører. Det finnes linker på sidene våre hvor folk kan lære seg selv. Gry foreslår kanskje under seminaret at det blir en liten opplærings der som et sideshow for de som synes de trenger det.

altså

 • Punkt på kor-feedback-form: hvor godt forstår du musikk-terminologien?

Sak 2: Kommende sesong: VÅREN 2011

2.1 Visjoner og Drømmer

TEMA for våren, signaler i samtiden, strategier for synlighet og diskusjoner rundt ønsket grad av dette. Altså; Definere felles overordnet målsetting for sessongen (som vi så legger frem på årsmøtet som et forslag til etterretning)

Følgende forslag tar form: vi kjører en idegenereringsworkshop hvor de som er interesserte kan være med og komme opp med tanker, ideer, konsepter for konsertformater eller stunts. Man tenker i kanskje et toårsperspektiv. Jonas presenterer denne tanken på årsmøtet, får tak i interessenter, kjører workshops, dokumenterer ideer og legger frem for styret som så presenterer det for koret for vurdering etc.

Itonje snakker om endetiden, apokalypsen i 2012 og at det finnes strømninger i kunsten som koret bør repsondere på. Så har hun lyst til å lage en film, et epos. Har lyst til å tolke satsene i Requiem visuelt. Er i idefasen, men kunne tenke seg å finne et repertoar som kunne passe til noe sånt noe.

Kanskje er det nok med disse to ..bevegelsene.

Det formanes om at koret husker på at vi er et rufsete amatørkor og at vi får til ting når det bare er riktig. Vi er tross alt ikke et proffkor, og bør ikke prøve å gjøre for mye og for stort ennå. Det er viktig at vi fortsetter å gjøre det rare. Det er det som er oss. Enskjønt det å bli de crazy 40åringene som gjør noe helt vilt heller.

Det som driver oss og skal være motivasjonen er hva vi synes er morsomt. Da får andre ta det som de vil.

altså

 • Itonje tenker rundt dette med film.
 • Jonas organiserer idémyldrings-sessions
 • Koret gjør som det har lyst til – så får andre tolke det som de vil. Vi jobber innenfra og ut, ikke omvendt.

2.4 Repertoar

Det luftes å synge flere satser fra Requiem. Noen synes det virker litt tungt å skulle fortsette med. Tidligere har vi holdt oss til en komponist per semester. Våren er en tid for det nye, mener Gry. Vi snakker om klangstykker – både samtidsmusikk og Palestrina.

Kjetils liste finnes på Spotify

Ingebjør har også en liste som sammenfaller ganske godt med Kjetil sin.

Itonje har allerst øverst på sin liste Purcell som er så nydelig vakker.

Noe med Trefoldighetskirken – en mulighet for å synge der. Da gjelder det å velge noe som passer.

Vi kan dele opp semesteret i en påskebit og en sommerbit. Men vi sier at det dreier seg rundt temaer heller en komponister dette semesteret. Schmerz und klang til påske. Det er fint om det er litt variasjon dog, at det ikke bare er det langtrukne feks.

Evt begynne på et stort verk etter påske som vi har konsert for i november/desember.

Konsensus på Magnum Mysterium?

Schmerz und klang frem til påske. Moderne vs klassisk klang. Langtrukkent vs stakkato. Få med litt av alt.

 

2.6 Seminar / kortur?

Fredros tar vi litt etterhvert.

2.7 Styrets funksjon/intern oppgavefordeling

Sak 3: Økonomi

3.1 Status Quo

Korets økonomiske tilstand er nokså god. Vi har omtrent 50.000 i overskudd. Kjetil skal se om det er noe poeng for oss å få momskompensasjon.

Medlemskontingent er budsjettert litt opp fra i fjor. Grasrotandelen durer og går. Budsjettert med bare 10.000 i sangoppdag/konserter, da det var veldig vellykket med musikere og tenkt at vi kan ønske å gjenta det.

Vi mangler fortsatt 5000 fra grandprix evenementet, det er visst en tysk skatt. Noe tvil om vi får pengene. Kjetil og Itonje er på saken.

Lønn dirigent er 28000 til Ib, resten er vikar til Itonje og Kjetil.

Hvis vi setter opp lønna til Ingebjør til 40000 så har vi ca. 10000 vi kan bruke, og en buffer på 15000 i bunn.

Fest og seminar-tall er basert på det vi har brukt før.

Støtte til Fattigkoret 10000 i dirigenthonorar og 3000 i admhonorar.

Gry mener vi bør kunne sende avgårde noen søknader hvor vi kan bake inn honorarposter.

VO-midler: vi vedtar at vi setter opp øvingstia til 3 timer.

Budsjettet er vedtatt.

3.2 Lønn Ingebjør

Satt opp til 40.000.

3.3 Mulige tiltak / strategi for evt inntjening, støtte, etc

Delegeres komitéer. Tar det senere. Det er en egen støtteordning for samarbeid amatørkor/proffe musikere, og jo før vi er på saken jo bedre.

Sak 4: Fattigkoret

4.1 Evaluering

Ingebjør: styremøte forrige mandag. Gleder seg til å begynne igjen. Viktig å huske at de fleste medlemmene skal være fattighus-brukere, ikke -venner. Ragnhild ikke lenger med i styret.

Er i gang med å planlegge konsertvirksomhet.

4.2 Økonomi

Fattigkoret har fått en pengegave fra noen som ville donere. Støtte fra Biolafondet. Gratis medlemskap i Korforbundet. Ingebjør vil sette alle inntekter på bok som kan betale en evt. annen dirigent dersom hun må trekke seg.

4.3 Lønn Ingebjør

Ingebjør får ikke lønn, men har det fint med det. Det er viktigere for henne å kunne forlate koret med noe på bok enn å få lønn nå.

Søknader er inne, og FK har også lyst til å lønne IB. Ingebjør sier «vi tar hånd om det».

Kristine anmoder om å holde utkikk etter dirigent som kan erstatte IB allerede nå. Prøve ut vedk. som en vikar allerede nå.

Sak 5: Årsmøte / Forberedelser og agenda

Dato er 25.1. Nei, vi utsetter det til 1.2. Da kan Gry være med. Itonje og Gry setter opp en agenda.  Jonas legger fram sin sak. Gjøre siste halvdel til møte.

Sak 6: Evaluering av Kor Forbund deltakelse

Sak 7: ANNET

Evalueringsskjema

Temaer å ta med:

 • det sosiale – føler man seg sett, får man deltatt slik man vil
 • det musikalse
 • repertoar
 • musikalsk forståelse – terminologi
 • øve-mp3 – hvor mye bruker du det egentlig?
 • øving utenfor koret – hvor mye
 • ingebjør som dirigent – hvordan funker det?
 • formen på øvelsene – hvordan funker det?
 • mine ressurser – hva kan jeg bidra med (broderi, dans)  – kræsjer litt med at det er anonymt – kanskje lage en avrivbar del
 • dette har jeg lyst til å bidra med, for de som ikke riktig tør å melde seg.

Jonas tar ansvar. deles ut på andre øving. temaer som synes interessante bidrar til å sette dagsorden på årsmøtet.

Nye medlemmer

Vi må telle medlemmer i stemmegrupper før vi kan avgjøre om vi kan slippe inn folk. Itonje lager en liste over de som har søkt medlemsskap, rangert etter dato.

IB: det viktigste er at det ikke blir for stor ubalanse i koret, det er det som legger begrensninger. Ca 30 damer og 10 menn, der begynner damer å overdøve mennene.

Ang. øve-mp3

IB har lyst til å kutte det ut. Det er mye arbeid, og det finnes på youtube, og det gjør at man slipper unna å lese noter like godt. Vi bestemmer oss for å tygge litt på det.

Nettside

hadde vært fint med nettsider, mest internt, og også utad. undersøke om det finnes noen ressurser i koret for å ta tak i det.

Legg igjen en kommentar

Ambisjon over evne